Urlopy w czasie studiów

W życiu każdego studenta mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwiają studiowanie. W takiej sytuacji pomocnym może okazać się urlop od zajęć. Celem artykułu jest przedstawienie zasad na jakich jest on udzielany. Prawo do urlopu studenta od zajęć dydaktycznych zostało zagwarantowane w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1995 r. Prawo o szkolnictwie wyższym[1]…
Czytaj dalej