Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku z punktu widzenia Rzecznika Praw Studenta UwB

Przedstawiam tekst referatu, którzy został wygłoszony przez Przemysława Brzozowskiego – Rzecznika Praw Studenta UwB w latach 2016-2017, 6 listopada 2017 r. podczas I Ogólnouczelnianego Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB   Streszczenie Referat przedstawia krótki zarys początków wpływu działalności studenckiej na jakość kształcenia na uczelniach wyższych oraz rolę Rzeczników Praw Studenta w tym obszarze. Zwraca się uwagę…
Dowiedz się więcej