Kategoria: Bez kategorii

Przeniesienie na inną uczelnię, zmiana kierunku studiów

  Wraz z ukończeniem 18 roku życia, zgodnie z polskim prawem, każdy uczeń może zdecydować o zakończeniu lub kontynuacji swojej edukacji. Obowiązek nauki został uregulowany w art. 70 ust. 1 Konstytucji [1]. Jedną z pierwszych samodzielnych decyzji maturzysty jest wybór szkoły wyższej oraz kierunku studiów. To niełatwe zadanie podejmują wspólnie z rodzicami czy radząc się…
Czytaj dalej

Indywidualne programy kształcenia – IOS oraz IPS

Życie studenta to nie tylko czas beztroskiej zabawy sporadycznie okraszonej nauką. Wielu z nas studiuje na dwóch kierunkach jednocześnie, musi pogodzić zajęcia na uczelni z pracą lub znajduje się w innej sytuacji utrudniającej systematyczne uczęszczanie na zajęcia. W takim wypadku student może skorzystać z jednego ze specjalnych programów kształcenia oraz realizacji planu studiów – IPS…
Czytaj dalej

Studiowanie – czy to tylko nauka?

Aktywność studenta to przede wszystkim nauka oraz uczęszczanie na ćwiczenia i wykłady. Są jednak studenci, którzy chcą działać aktywniej na uczelni. Mogą próbować swoich sił w organach samorządu studenckiego całej uczelni, swojego wydziału lub organizacjach studenckich takich jak np. kołach naukowych – skupiających studentów pasjonujących się określoną materią. To tam studenci mogą poznać nowe osoby,…
Czytaj dalej

Jakość kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku z punktu widzenia Rzecznika Praw Studenta UwB

Przedstawiam tekst referatu, którzy został wygłoszony przez Przemysława Brzozowskiego – Rzecznika Praw Studenta UwB w latach 2016-2017, 6 listopada 2017 r. podczas I Ogólnouczelnianego Seminarium nt. Jakości Kształcenia w UwB   Streszczenie Referat przedstawia krótki zarys początków wpływu działalności studenckiej na jakość kształcenia na uczelniach wyższych oraz rolę Rzeczników Praw Studenta w tym obszarze. Zwraca się uwagę…
Czytaj dalej

Urlopy w czasie studiów

W życiu każdego studenta mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwiają studiowanie. W takiej sytuacji pomocnym może okazać się urlop od zajęć. Celem artykułu jest przedstawienie zasad na jakich jest on udzielany. Prawo do urlopu studenta od zajęć dydaktycznych zostało zagwarantowane w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1995 r. Prawo o szkolnictwie wyższym[1]…
Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia – co warto wiedzieć

  Uzyskanie statusu studenta to dla większości obecnie jeden z głównych celów przed rozpoczęciem kariery zawodowej. Poza tym studia to podobno najlepszy okres w naszym życiu. W związku z tym warto kształcić się na kierunku, o którym rzeczywiście marzyliśmy. Wydawać by się mogło, że egzamin maturalny poszedł nam bez problemu, składamy szereg wymaganych dokumentów na…
Czytaj dalej

Znaczenie punktów ECTS z punktu widzenia studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

                Każdy student zderzył się kiedyś z pojęciem punktów ECTS. Definicja tego pojęcia została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 18d Prawo o szkolnictwie wyższym[1]: „punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego…
Czytaj dalej

Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem studiów przez studenta

Studenci, którzy rozpoczynają swój proces kształcenia mogą zastanawiać się, szczególnie w sytuacji konfliktowej lub w przypadku roszczeń kierowanych w stronę uczelni, od którego momentu stają się formalnie studentami i od kiedy przysługują im wszystkie prawa z tym faktem związane. Kwestia ta była poruszana zarówno w polskiej judykaturze, jak i doktrynie. Rozpoczęcie studiów jako zagadnienie prawne,…
Czytaj dalej

Nazwana czy nienazwana – rozważania wokół umowy między uczelnią a studentem

Po wakacjach przychodzi październik, a z nim początek roku akademickiego, w którym jak co roku na uczelniach wyższych pojawią się nowi studenci. Zapewne dla większości z nich źródłem wiedzy o trybie studiowana, prawach i obowiązkach studenta nie będzie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym1 ani regulamin studiów tylko starsi koledzy i koleżanki opowiadający o swoich doświadczeniach. Niemniej…
Czytaj dalej

Witamy na nowej stronie!

Witamy na stronie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy przyjemność zaprezentować całej społeczności akademickiej w Białymstoku, a także w Polsce nową witrynę internetową naszego Samorządu. Na stronie znajdziecie przede wszystkim informacje kim jesteśmy, co robimy i w jaki sposób możemy pomóc właśnie Tobie!