Komisja ds. Prawnych i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca
Wiktoria Tarasiewicz
komisja.prawno-socjalna.ps@uwb.edu.pl

Komisja ta powstała w wyniku połączenia dawnej Komisji Prawnej i Jakości Kształcenia – czyli nowa komisja z długimi tradycjami. Zajmuje się ona obsługą prawną Parlamentu, jak i kwestiami związanymi z m.in. stypendiami i szeroko pojętą pomocą socjalną, a także dba o najwyższą jakość kształcenia na UwB.

Masz problemy natury prawnej? Nie wiesz, jak napisać jakiś wniosek? A może napotykasz na przeszkody przy postępowaniu stypendialnym? Zgłoś się do nas!

Wszystkie osoby chętne do współpracy zachęcamy do kontaktu mailowego.