Ogłoszenia

Wybory w roku akademickim 2023/2024

Protokół z wyborów do RSS w dniach 25-26.10.2023 r.

Ogłoszenie I tury wyborów

Uchwała w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych

Ogłoszenie wyborów uzupełniających 2023/24

Wybory w roku akademickim 2022/2023 

Protokół z wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Filologii i RSS Filii UwB w Wilnie

Ogłoszenie wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Filologii i RSS Filii UwB w Wilnie

Uchwała w sprawie wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Filologii i RSS Filii UwB w Wilnie

Protokół z wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Prawa w dniach 31.01-1.02.2023 r.

Uchwała w sprawie ogłoszenia daty ponownych wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Prawa
w dniach 31.01-1.02.2023 r.

Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów uzupełniających do RSS Wydziału Prawa

Ogłoszenie wyborów uzupełniających w dniach 30-31.01.2023 r.

Uchwała w sprawie wyborów uzupełniających w dniach 30-31.01.2023 r.

Protokół z II tury wyborów do Rad Samorządu Studenckiego w dniach 19-20.11.2022 r.

Ogłoszenie wyborów uzupełniających

Uchwała w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających

Protokół z ponownych wyborów do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Filozofii w dniach 27-28.10.2022 r.

Protokół z wyborów do Rad Samorządu Studenckiego w dniach 24-25.10.2022 r.

Uchwała w sprawie unieważnienia wyborów do RSS Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Filozofii

Uchwała w sprawie ogłoszenia daty ponownych wyborów do RSS Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Filozofii

Ogłoszenie I tury wyborów

Uchwała w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych

Uchwała o własnoręcznym podpisie

Uchwała o zgłoszeniu komitetu

Uchwała o własnoręcznym podpisie

Uchwała o zgłoszeniu komitetu