qLISY podcast

qLISY #3 Luźniejsze Rozmowy o Nauce
Youtube Spotify

qLISY #2 Sekcja Biedawka
Youtube Spotify

qLISY #1 UwBand
Youtube Spotify