Rzecznik Praw Studenta

Wojciech Wasilewski
Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta jest organem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku. Wybierany na roczną kadencję, trwającą od 1 września roku wyborów do 31 sierpnia roku następnego.

Do podstawowych obowiązków Rzecznika Praw Studenta należy:
– Informowanie Studentów w przedmiocie ich praw i obowiązków;
– Uczestniczenie z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym w charakterze obserwatora;
– Organizowanie dyżurów otwartych dla studentów w trakcie sesji;
– Kontakt z władzami uczelni i jednostki w przypadku zgłoszenia przez studentów nieprawidłowości na Uniwersytecie.

Rzecznik Praw Studenta jest również osobą nadzorującą prawidłowość przeprowadzania egzaminów komisyjnych  – może w nich uczestniczyć zawsze, jeśli Student wyraża taką wolę.

Z wszelkimi wątpliwościami zapraszamy do kontaktu pod adresem email:
rzecznikprawstudenta@uwb.edu.pl
lub bezpośrednio na Facebooku.