Uniwersytet

Miejsce, które będzie Waszym drugim domem przez następne kilka lat. Miejsce, które możecie kochać lub nienawidzić (wszystko zależy od Was! – o tym w dalszych rozdziałach). Uniwersytet i jego społeczność to od początku roku akademickiego część Waszego życia, warto więc wiedzieć o nim coś więcej.

Uniwersytet w Białymstoku funkcjonuje w obecnej formie i pod tą nazwą od stosunkowo niedawna, bo od 1997 roku. Wcześniej (od 1968 roku) był filią Uniwersytetu Warszawskiego, co oprócz zapisów formalnych wiązało się też z tym, że wielu prowadzących koordynowało zajęcia w Warszawie, a także w Białymstoku.
UwB na początku swojego istnienia składało się z zaledwie 5 wydziałów, w tym momencie jest ich 9, a dodatkowo funkcjonuje 5 instytutów i Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie (warto podkreślić, że UwB jako jedyny uniwersytet w Polsce ma swoją filię zagraniczną).

Uniwersytet, jak każda inna instytucja, ma swojego prezesa – to Rektor, czyli Jego Magnificencja. Rektor do pomocy ma swoich dyrektorów generalnych, czyli Prorektorów, zajmujących się określonymi dziedzinami życia akademickiego. Władze Uniwersytetu
na kadencję 2020-2024 to:

Rektor: Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Prorektor ds. studenckich: dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

Prorektor ds. nauki: Prof. dr hab. Izabela Święcicka

Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Krzysztof Korotkich

Prorektor ds. rozwoju: dr hab. Jarosław Matwiejuk

Każdy wydział, czyli mniejsza komórka Uniwersytetu, ma swojego własnego dyrektora, czyli dziekana. Dziekan ma do swojej pomocy prodziekanów, zajmujących się kształceniem, rozwojem, dydaktyką, a także sprawami studenckimi. Prodziekan ds. studenckich to właśnie
ta osoba, do której możemy zwrócić się ze swoimi problemami i wątpliwościami, w związku
z tym nazwisko prodziekana swojego wydziału każdy z nas powinien znać!

Wydział składa się z katedr, które zrzeszają określone dziedziny. Np. Wydział Chemii obejmuje katedrę chemii organicznej, katedrę chemii analitycznej i nieorganicznej, a także katedrę chemii fizycznej. Katedry zrzeszają zakłady i pracownie, czyli bardziej wyspecjalizowane jednostki, przeprowadzające badania w węższych i konkretniejszych obszarach. Pracownicy są dokładnie przyporządkowani do konkretnego zakładu lub pracowni, studenci nie, poznają oni natomiast każdą ze specjalności, przynajmniej w zakresie podstawowym.

Dobrze jest pamiętać, że uniwersytet to jednostka dydaktyczno-naukowa, co dla studentów oznacza, że oprócz nauki, możemy uczestniczyć także w badaniach przeprowadzanych przez pracowników. Wszystko zależy od nas – pracownicy w większości przypadków są bardzo otwarci na chętnych do działania studentów!